DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W STARACHOWICACH - WITAMY !!!

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

 

Dom Pomocy Społecznej
w Starachowicach


Dom oddany do użytku 21 lipca 1961r.
Zarejestrowany w Rejestrze Wojewody pod poz. Nr 12, jest placówką stacjonarną przeznaczoną dla osób przewlekle, somatycznie chorych.

Dysponuje 120 miejscami gwarantując mieszkańcom godne życie poprzez zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających na poziomie obowiązujących standardów, umożliwiając korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, zapewniając ochronę dóbr osobistych oraz możliwość zachowania samodzielności i wyboru stylu życia zgodnie z zasadami współżycia społecznego.

Domownicy zajmują pokoje jedno - dwu - trzyosobowe, kompletnie wyposażone, posiadające sygnalizację przyzywową.
Osobie wymagającej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować, której nie można zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Każdorazowo decyzję o skierowaniu do DPS podejmuje właściowy ze względu na miejsce zamieszkania miejski, gminny, miejsko - gminny ośrodek pomocy społecznej a w oparciu o nią, decyzję o umieszczeniu podejmuje starosta a w naszym przypadku PCPR w Starachowicach.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego